BYTOVÝ DŮM KRČ

Práce s úzkou lomenou parcelou s mnohými omezeními nakonec přineslo návrh moderního a elegantního bytového domu. Silný koncept prolamované fasády s obytnými terasami byl zachován a podpořen svěžím materiálovým řešením a prosklenými plochami bytů.