JIŽNÍ CENTRUM JABLONEC NAD NISOU

KONCEPT
Základem návrhu bylo vytvoření logické městské struktury, která podpoří výraz území jako centra města a dále zlepší orientaci a identifikaci území. Součástí návrhu bylo zajistit přístup k Nise, jako místa pro odpočinek.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Rozsáhlé území v jádru města chápeme jako místo, které by mělo být zastavěné a mělo by tvořit městské prostory. Struktura centra Jablonce je tvořena blokovou zástavbou a pro německá města typickou strukturou rozvolněnou. Nová struktura je založena na polootevřených blocích, ze kterých vyrůstají jednotlivé hmoty domů. Pomocí okolní struktury jsme vymezili důležité uzly. Tyto uzly jsou směrodatné pro definici jednotlivých bloků. Důležitá je návaznost na historické městské centrum, hlavní pěší tahy, autobusové nádraží a vlaková zastávka. Kromě stávajících ulic s dopravou vznikly mezi bloky tři ulice pouze pro pěší. Většina ulic směřuje do bodu, kam jsme umístili výraznou budovu, orientační bod území. Dalším z důležitých aspektů návrhu byla revitalizace prostorů podél Nisy a jejich maximální zpřístupnění. Promenáda podél Nisy vede o jedno podlaží níže oproti okolním ulicím. Díky tomu může být souvislá bez jakéhokoliv přerušení. Vzhledem k širším vztahům může trasa vézt z romantické části Jablonecké paseky až po lesopark Žižkův vrch nebo až do Liberce.

Projekt byl oceněn žlutou kartou (ocenění se uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury).