NÁSTAVBA ZŠ DUBEČ

Nástavba na základní školu, nutná pro navýšení kapacity školy o 4 učebny. Vzhledem k původnímu stavu / tvaru budovy, která si již v minulosti prošla několika nekoncepčními přístavbami, bylo navržené jednoduché navýšení hlavní části budovy, tak aby byla dodrženy veškeré podmínky na vnitřní školské prostory. Materiálově se daná přístavba přizpůsobuje převládající barevnosti – cihelnému obkladu i barevnosti a členění oken, snaží se nevytvářet další chaos, ale naopak sjednocení hmot. Realizace 2019 – 2020.