RODINNÝ DŮM NA KOPCI

Studie + dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Základní kompozici prostorového řešení tvoří rodinný dům – jednoduchý kvádr se šikmou, sedlovou střechou sklonu 40°. Objekt vizuálně člení na jižní straně slunolam předstupující v přízemí uprostřed fasády.
Naproti jihozápadní fasádě je navržena samostatná garáž s plochou střechou. Prostor mezi objekty je pojatý jako obytná terasa, která je zastřešená. Obě stavby jsou shodně zapuštěné do sklonitého terénu.

Stavba svým objemem a tvarem zapadá do charakteru venkovského bydlení a okolní zástavby.